Skausmo klausimynas paindetect.lt
SKAUSMO KLAUSIMYNAS

Lietuvoje automatinis adrenalino švirkštiklis kompensuojamas 100%
Automatinio adrenalino injektoriaus kompensavimo taisyklės

Naudinga informacija

Apie Viatris

Viatris Connect